Kommande temaresor 

Island minds arranger olika temaresor där själva platsen – miljön, naturen, vattnet och boendet är det unika fundamentet i upplevelsen. Dugi Otok i den kroatiska skärgården är en plats som lämpar sig väldigt bra för en upplevelse utöver den vanliga. Vi kan fylla innehållet i temaresan med i princip vad som helst, endast kreativiteten sätter gränser.